Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że firma

APRESS S.C. A.Kasperczuk, Z.Kasperczuk, ul. Bitwy Białostockiej 9 lok. 110, 15-102 Białystok

przetwarza Pani/ Pana dane osobowe.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Ogólnym Rozporządzeniem, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO – w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

Polityka prywatności
Dbając o prywatność naszych klientów opracowaliśmy zasady ochrony i przetwarzania powierzonych nam danych osobowych. Przedstawiona polityka prywatności została przygotowana z uwzględnieniem zasad RODO – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Administrator Danych Osobowych
APRESS S.C. A.Kasperczuk, Z.Kasperczuk, ul. Bitwy Białostockiej 9 lok. 110, 15-102 Białystok, NIP 542-311-18-73
Na wszelkie pytania związane z naszą Polityką Prywatności odpowiemy pod adresem a.kasperczuk@apress.pl

Jakie Twoje dane są przez nas gromadzone?

– imię i nazwisko
– nazwa firmy
– adres siedziby firmy
– adres dostawy
– adres e-mail
– numer telefonu
– NIP firmy

Cel gromadzenia danych
– realizacja zamówień (wycena i realizacja projektów) – niezbędna zgoda
– kontaktowy (możliwość kontaktu przy kolejnych zapytaniach)
– działania marketingowe dotyczące naszych produktów i usług
– kontynuacji współpracy z APRESS S.C.
– odpowiedzi na pytania związane z wycenami, produktami/usługami i innymi związanymi z realizacją zamówień
– obsługi procesu reklamacji
– dla realizacji obowiązku prawnego sporządzania i przechowywania dokumentacji.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konsekwencją ich niepodania będzie brak możliwości współpracy w w/w zakresach.

Komu możemy powierzyć dane osobowe?
– dane mogą być udostępniane naszym partnerom i podwykonawcom o gdy wymaga tego realizacja zamówienia
– biuro rachunkowe
– firmy Kurierskie i Poczta Polska realizujące dostawy towarów
– podmioty współpracujące z nami przy potencjalnych procesach odzyskiwania należności
– organy uprawnione do otrzymywania danych na podstawie przepisów prawa

Przetwarzane przez nas dane osobowe nie będą przekazywane do Państw trzecich.
Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Dopuszczalność przetwarzania danych
1. Dane Osobowe będą przetwarzane jeśli obowiązek taki nakłada na firmę prawo Unii Europejskiej lub prawo państwa członkowskiego, któremu podmiot podlega.
2. W przypadku skierowania do firmy zapytania, zlecenia, wysyłki, wystawienia faktury.
W formie pisemnej, wiadomości e-mail, rozmowie telefonicznej lub wiadomości sms/mms.

Jakie masz prawa w stosunku do swoich danych?
Jako podmioty danych mają Państwo prawo do:

1. Prawo dostępu do swoich danych:
W każdej chwili możesz żądać informacji o tym, które Twoje dane przechowujemy.
2. Prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych:
Masz prawo zażądać poprawienia swoich danych osobowych, jeśli są one niepoprawne lub niekompletne.
Wszelkich zmian w swoich danych można dokonywać wysyłając informację na maila:

a.kasperczuk@apress.pl

3. Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych:
Masz prawo w każdej chwili usunąć jakiekolwiek dane przetwarzane przez firmę APRESS S.C. , za wyłączeniem sytuacji gdy:

Twoja usługa/zamówienie jest w trakcie realizacji – oczekiwanie na zakończenie usługi/produkcji produktu

masz nieuregulowany dług za zamówiony produkt/usługę

dane są niezbędne do rozliczeń z Urzędem Skarbowym

4. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych:
W każdym momencie możecie Państwo cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz zrezygnować z otrzymywania od nas materiałów reklamowych drogą elektroniczną lub Pocztą tradycyjną. W takim przypadku wystarczy wysłać wiadomość z cofnięciem zgody na adres: a.kasperczuk@apress.pl.
5
. Twoje dane osobowe dotyczące transakcji pozostaną w naszych dokumentach w celach księgowych na okres 6 lat

Okres przechowywania danych
Twoje dane będziemy przechowywać do momentu, w którym wycofasz swoją zgodę. W każdym momencie możesz cofnąć zgodę na przetwarzanie danych.
Po wycofaniu zgody na przetwarzanie danych będziemy je przechowywać jedynie przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Dobrowolność podawania danych
Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach takich jak realizacja zamówienia są one niezbędne.
Chcielibyśmy podkreślić, że dokładamy starań, aby zapewnić wszelkie środki ochrony Państwa danych osobowych przed ich utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

Powyższa wiadomość ma charakter czysto informacyjny i kierowana jest troską
o bezpieczeństwo Państwa danych osobowych.

W sprawach danych osobowych można kontaktować się z nami:

pocztą elektroniczną pod adresem: a.kasperczuk@apress.pl

telefonicznie pod numerem telefonu +48 509-036-169

pocztą tradycyjną: APRESS S.C. ul. Bitwy Białostockiej 9 lok. 110, 15-102 Białystok


Pozdrawiamy
Zespół APRESS

Agencja Reklamy APRESS
ul. Bitwy Białostockiej 9 lok. 110
15-102 Białystok

+48 85 66 100 76
+48 513 044 814
apress@apress.pl